TourTourPV-waarde van glijlagers

  LPV-Tribometer

DETAIL   
 Bereken de PV waarde  Bereken de lagerbelasting
 L 10-3 m  L 10-3 m
 D 10-3 m  D 10-3 m
 F N  PV 106 Pam/s
 V m/s  V m/s
     
   
 Q W  Q W
 PV  106 Pam/s  Fmax N
 
De warmte ontwikkeling in het glijlager bedraagt Q=μFV. De toelaatbare belasting van een glijlager wordt door leveranciers uitgedrukt in de PV-waarde. Dit is het product van geprojecteerde vlaktedruk F/(LD) en de glijsnelheid V=πDn/60 waarin n het toerental is in [omw/min]. De LPV waarde is in werkelijkheid een maat voor de toelaatbare wrijvingswarmte per oppervlakte eenheid ofwel Q/(LD). De toelaatbare wrijvingswarmte is ook afhankelijk van de warmte afvoer ofwel de warmtestroom-weerstand R vanuit het contact naar de omgeving. Zie hiervoor de LPV calculator voor glijlagers.
www.tribologie.nl