Schroefverbinding met bedrijfslast
Loaded screw joint
 Metrische draad -
 Voorspanning : σt Rp0.2 
 Minimum value of clamping force: Fm kN
 Stijfheidsverhouding Cm=kb/(kb+km)
 
 Spanningsdoorsnede At =π/4 d02 ; d0=(d2+d3)/2 mm2
 Treksterkte Rm  MPa
 Elasticiteitsgrens Rp0.2 MPa
 Voorspanning σt = σ't x Rp0.2 MPa
 Maximale voorspankracht F0.2 = Rp0.2 x At kN
 Voorspankracht Fi = σt x At kN
 Belastingvariatie bout Pb =F0.2 - Fi kN
 Amplitude bout spanning σat = Pb /At MPa
 Belastingvermoeiinggrens van de bout σe MPa
 Belastingvariatie op inklemming Pm= Pb (1-Cm)/Cm kN
 klemkracht Fm = Fi -Pm kN
 Maximum bedrijfslast P = Pb + Pm kN
Let op: Boutspanning amplitude > Belastingvermoeiinggrens: Voor een oneindige levensduur bij vermoeiingsbelasting dienen de spanningen beneden de belastingvermoeiinggrens te blijven en een veiligheidsfactor dient te worden toegepast. Dit is vaak het geval bij roterende machines en bij oscillerende componenten waar meer dan 10^6 belasting cycli moet worden doorstaan.
www.werktuigbouw.nl